<div style='color: #000;'>En op de 9</div><div style='color: #d9782d;'>kinderen groeit op in armoede.</div><div style='color: #d9782d;'>In 2014 in Nederland</div>

In dit document leest u de criteria en de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2017 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag. Op hoofdlijnen:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 120,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

 

Bedrag per persoon  per maand: € 80,-.

kinderen

alleenstaande 
(bedrag in € per maand)

echtpaar*
(bedrag in € per maand)

0

200

280

1

280

360

2

360

440

3

440

520

4

520

600

5

600

680

*naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven / de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen

Er kunnen lokaal redenen zijn om af te wijken van deze criteria. Er zijn helaas ook nog steeds voedselbanken die wachtlijsten moeten hanteren.