<div style='color: #000;'>En op de 9</div><div style='color: #d9782d;'>kinderen groeit op in armoede.</div><div style='color: #d9782d;'>In 2014 in Nederland</div>

In dit document leest u de criteria en de bedragen die gelden vanaf 1 juli 2015 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag. Op hoofdlijnen:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 110,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

 

Bedrag per persoon  per maand: € 70,-.

kinderen

alleenstaande 
(bedrag in € per maand)

echtpaar*
(bedrag in € per maand)

0

180

250

1

250

320

2

320

390

3

390

460

4

460

530

5

530

600

*naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen

Er kunnen lokaal redenen zijn om af te wijken van deze criteria. Er zijn helaas ook nog steeds voedselbanken die wachtlijsten moeten hanteren.