Onze ANBI-status

ANBI-informatie Voedselbanken Nederland

Per 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe regels vastgesteld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Die moeten een aantal gegevens op hun website publiceren. Op onze site staan die gegevens al maar via deze pagina kunt u ze makkelijker vinden.

Naam instelling: Vereniging van Nederlandse Voedselbanken
RSIN / Fiscaal nummer: 852818440
Contactgegevens: klik hier
Doelstelling: klik hier
Beleidsplan: klik hier Lees voorReadSpeaker
Bestuurssamenstelling: klik hier
Beloningsbeleid: hoofdlijn: alle bestuursleden werken gratis voor Voedselbanken Nederland. Zij ontvangen onkosten- en reisvergoedingen volgens de richtlijnen van de fiscus.
Verslag activiteiten: Klik hier Lees voorReadSpeaker voor het jaarverslag
Financiële verantwoording: Klik hier Lees voorReadSpeaker voor de meest recente jaarrekening
Bankrekening: NL21 RABO 0107 1508 24 ten name van Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

Nota bene: wij zijn een ANBI en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelastingaangifte. Klik hier voor meer informatie.

Stichting Voedselbanken Nederland (Fiscaal nummer: 820003025) is de voorganger van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

U kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Voedselbanken Nederland intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Houten, krijgt u het resultaat.