Persbericht- Meer mensen maken gebruik van de voedselbanken

Meer mensen maken gebruik van de voedselbanken
In de eerste helft van 2019 hielpen de voedselbanken 8 % meer huishoudens dan in dezelfde periode van voorgaande jaar. Het aantal kinderen steeg met bijna 7%. Er zijn grote lokale verschillen voor wat betreft de hoeveelheid beschikbaar voedsel.

Flinke groei aantal klanten
Uit de halfjaarsenquete [1] onder de voedselbanken blijkt dat het klantenaantal nog steeds toeneemt. Het aantal geholpen huishoudens steeg met 8%. Het aantal kinderen steeg met bijna 7%
De samenstelling van het klantenbestand lijkt te veranderen. Er werden relatief meer alleenstaanden en éénouder gezinnen geholpen. Het aantal ouderen dat een beroep doet op voedselhulp stijgt ook. Dit zou kunnen komen doordat de kosten van levensonderhoud harder zijn gestegen (BTW verhoging, en energie) dan de pensioenen en AOW.
Voedselbanken zijn sinds enige tijd bezig om klanten die nu nog ‘onder hun radar’ vallen op te zoeken. Mensen die aan de toelatingscriteria voldoen, maar zich om redenen van schaamte en/of onbekendheid, nog niet melden. Dit heeft lokaal al tot successen geleid.

Grote lokale verschillen in hoeveelheid beschikbaar voedsel
Voedselbanken zamelen voedsel in dat anders verspild zou worden. Klanten ontvangen wekelijks voedsel met een gemiddelde waarde van zo’n 43 euro. Voedselbanken Nederland signaleert dat er grote verschillen bestaan tussen de voedselbanken. Om allerlei redenen, waaronder een tekort aan vrijwilligers, slagen niet alle voedselbanken erin om voldoende, goed voedsel in te zamelen. Sommige voedselbanken zijn actief in gebieden waar weinig filialen van supermarkten zitten. Voor hen is het lastig om voldoende voedsel in te zamelen.

Vrijwilligers gezocht
Diverse voedselbanken kampen met een tekort aan vrijwilligers. Daardoor kan het voedsel dat bij supermarkten beschikbaar is, niet altijd tijdig en op een voedselveilige manier worden opgehaald en gedistribueerd. Voedselbanken verwachten de komende jaren veel extra vrijwilligers, met allerlei soorten ervaringen en expertises, nodig te hebben.

Houten, 20 augustus 2019

[1] 146 voedselbanken (van de 169 leden van Voedselbanken Nederland) vulden de halfjaar enquête in. Er zijn geen betrouwbare regionale cijfers beschikbaar, omdat in sommige regio’s de data van grotere voedselbanken ontbreken.

Voedselbanken en Dirk redden meer voedsel door landelijke samenwerking

Voedselbanken Nederland en Dirk gaan een landelijke samenwerking aan om meer voedsel te redden. Na een testperiode in enkele filialen doneren nu alle filialen van Dirk goed voedsel dat tegen de houdbaarheidsdatum zit aan lokale voedselbanken.

“De bijdrage die Dirk levert, is voor de lokale voedselbanken bijzonder welkom. Zo kunnen we ons groeiende aantal klanten voorzien van eten. Overigens doneert Dirk al sinds enige jaren de substantiële opbrengst van de statiegeldacties in december en januari en komt ook de opbrengst van kledinginzamelingen ten goede aan Voedselbanken Nederland.” aldus Willem van Prooijen, bestuurslid van Voedselbanken Nederland.

“Ik voel me vereerd dat ik namens Dirk deze samenwerking mag aangaan. Dirk wil verantwoorde voeding betaalbaar en toegankelijk maken. Door het doneren van goede producten die tegen de houdbaarheidsdatum zitten, maar nog wel goed zijn, maken we deze producten toegankelijk voor mensen met een klein budget. Zo helpen we de voedselbanken bij het bestrijden van armoede, dringen we tegelijkertijd voedselverspilling terug en krijgen onze producten alsnog een duurzame bestemming!” zegt Marcel Huizing, directeur Dirk.

Foto: In het filiaal in Leidschendam werd de overeenkomst ondertekend in het bijzijn van vertegenwoordigers van beide organisaties, Marcel Huizing en Uwe Saueressig (Dirk van den Broek) en Willem van Prooijen en René Nederpelt (Voedselbanken Nederland).

Klik hier voor het volledige persbericht.

Toegankelijke voedselhulp voorkomt gezondheidsschade

Meertalige webhulp Steffie legt op Hoewerktdevoedselbank.nl in eenvoudige taal uit hoe de voedselbank werkt.

Duizenden mensen die wel in aanmerking komen voor de noodhulp van de voedselbanken maken daar nu, om uiteenlopende redenen, nog geen gebruik van. Met risico’s als stress en gezondheidsschade als mogelijk gevolg. Leer Zelf Online en Voedselbanken Nederland ontwikkelden samen een laagdrempelige voorlichting, met webhulp Steffie.

Om uiteenlopende redenen maken veel mensen die wel in aanmerking komen voor voedselhulp, daar nog geen gebruik van. Dit vergroot de kans op stress, gezondheidsschade en een nog grotere armoedeval. Leer Zelf Online (LZO) onderzocht samen met Voedselbank Nederland en de voedselbanken van Den Haag, Leiden en Woerden waar dat aan zou kunnen liggen. Uit dit onderzoek kwam een duidelijke behoefte aan laagdrempelige informatie in verschillende talen. De Voedselbank Nederland wil daarom met webhulp Steffie inzetten op online communicatie met deze kwetsbare groepen. Steffie is met meer dan een miljoen bezoeken per jaar al meer dan 18 jaar de online steun en toeverlaat van veel kwetsbare mensen in Nederland.

Voedselonzekerheid – met name onvoldoende economische toegang tot voedzaam eten – is volgens het onderzoek een substantieel probleem bij de klanten, en is onder meer gerelateerd een lagere inname van groente, fruit en vis wat consequenties heeft voor de verdere gezondheid op de lange termijn.

Het mogelijk maken van een gezonder leven is daarom de boodschap van de nieuwe website Hoewerktdevoedselbank.nl. Meer gezondheid, minder schaamte en minder nadruk op de armoede. Het aanvaarden van noodhulp is immers in de perceptie van de klant gelijk aan het doorbreken van een behoorlijk taboe. Nadat het eerste pakket eenmaal was uitgereikt hebben de onderzoekers diverse keren de opluchting op de gezichten van de klanten kunnen aflezen. De klanten van de voedselbanken zijn zeer divers. Er zijn zeer grote verschillen in gezinssamenstelling, leeftijd, culturen, talen, en ook opleidingsniveaus. Webhulp Steffie spreekt dan ook in het Engels, Turks, Tigrinya en Arabisch tegen de klanten. Verder is rekening gehouden met de stress die veel klanten ervaren en daardoor verminderd digitaal- of administratief vaardig zijn. De eenvoudige en rustige opbouw maakt het nu voor iedereen mogelijk om de weg naar de voedselbank te vinden. De drempel om in contact te treden met de voedselbanken als gevolg van schaamte en onbekendheid met de werkwijze wordt zo verder verlaagd.

Dankzij de donatie van Fundatie van den Santheuvel kon deze webhulp gemaakt worden.

Wij zijn op zoek naar partijen die hun communicatiekanalen willen inzetten om bekendheid te geven aan deze module met Steffie. Hoe meer mensen wij kunnen bereiken, hoe beter. De productie van deze uitlegmodule over de voedselbanken, past in de zoektocht van de voedselbanken naar mensen die nu nog onder hun radar vallen. Mensen die de weg naar de voedselbank niet durven maken uit schaamte. Of die nog onbekend zijn met het werk van de voedselbanken. Wil je helpen? Neem dan gerust contact met ons op. 

Klik hier om Steffie te ontmoeten.

Bidfood en Voedselbanken Nederland redden meer voedsel door landelijke samenwerking

Ede, 12 juli 2019 – Online groothandel Bidfood en Voedselbanken Nederland redden meer voedsel door landelijke samenwerking en Voedselbanken Nederland gaan een nieuwe samenwerking aan. Een aantal vestigingen van Bidfood doneerde al regelmatig voedsel aan lokale voedselbanken. Die samenwerking wordt nu uitgebreid naar alle Bidfood vestigingen. Goede afspraken op landelijk niveau zorgen bovendien voor een betere verspreiding van het voedsel. Zo kunnen meer mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank beschikken over de voedingsmiddelen die Bidfood doneert.

Verspilling en armoede bestrijden
Bidfood heeft ambitieuze doelen opgesteld in een nieuw duurzaamheidsbeleid. “Onze activiteiten zijn erop gericht een groter effect te sorteren”, zegt Peter Terwindt, Partner Manager Sustainability bij Bidfood. “De nieuwe samenwerking met Voedselbanken Nederland stelt ons in staat om nog minder voedsel te verspillen en tegelijk armoede te bestrijden. Het voedsel dat we doneren wordt door vrijwilligers van de voedselbanken lokaal verstrekt aan mensen die tijdelijk niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.” Ondanks een stijgende welvaart groeit het aantal Nederlanders dat afhankelijk is van de voedselbank. “Ik ben onder de indruk van de professionaliteit waarmee Voedselbanken Nederland directe voedselhulp biedt aan mensen in nood”, voegt Terwindt toe.

Goed voedsel niet weggooien
Voor de groothandel blijft het ondanks een strakke planning een uitdaging om precies de juiste volumes in te kopen. Een groot deel van de klanten – met name in het cateringsegment – eist bovendien producten met een ruime THT-datum. Zo komt het nog steeds voor dat goede voedingsproducten door de groothandel niet meer verkocht kunnen worden. Dankzij de samenwerking met Voedselbanken Nederland hoeft Bidfood dit eten niet weg te gooien. Alle producten uit verschillende temperatuurzones worden afgenomen door de voedselbanken.

Foto: Een gezonde aftrap: om de start van de landelijke samenwerking met Voedselbanken Nederland te vieren doneert Bidfood samen met AGF leverancier Van Gelder 1.000 fruitboxen aan de klanten van de Voedselbank. De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend in het bijzijn van beide directies. V.l.n.r.: René Nederpelt en Willem van Prooijen (Voedselbanken Nederland) en Dick Slootweg en Peter Terwindt (Bidfood).

Lees over CO2, paus Franciscus en Kinderpostzegels in de nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief Voedselbank Vitamine dit maal aandacht voor onder andere:

  • voedselbanken en CO2-uitstoot;
  • paus Franciscus bedankt voedselbanken voor hun werk;
  • aandacht voor de voedselbanken in een Volkskrant-artikel;
  • samenwerkingen met Kinderpostzegels Nederland en met Too Good To Go;
  • acties van HEMA, Etos, Emté en Donald Duck.

Download hier de volledige nieuwsbrief.

Minder voedselverspilling in klimaat akkoord. Daar helpen de voedselbanken al jaren aan mee.

Het klimaatakkoord heeft, letterlijk, heel wat voeten in de aarde. Bijgevoegd plaatje geeft een mooi overzicht van de plannen in de landbouw. En wat mooi om te zien dat de voedselbanken hier al jaren een flinke bijdrage in leveren, samen met de supermarkten en allerlei andere leveranciers die ons bevoorraden. Het past in onze doelstellingen:

Speciale Donald Duck editie voor voedselbanken

Ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag presenteert het Rijksmuseum samen met Donald Duck Weekblad een speciale Donald Duck Kunstcollectie.

Door het Henry M. Holterman Fonds/Rijksmuseum Fonds worden er 16.000 exemplaren van de Zwembandt van Rijn Special verdeeld over Voedselbanken in heel Nederland. We bedanken beide fondsen daar hartelijk voor! (Zelf kun je deze speciale Donald Duck editie hier bestellen.)

Moederdag

Moederdag is dé dag waarop kinderen graag hun moeder verrassen. Voor 1 op de 12 kinderen in Nederland is dit niet vanzelfsprekend. Zij groeien op in armoede en zelfs een dagelijks ontbijt is niet gegarandeerd. Help ons deze gezinnen een onbezorgde dag te geven!

(Deze commercial is ontwikkeld op eigen initiatief én voor eigen rekening van Creative Ground en regisseur Joris Noordenbos)

Dankjewel KNMT!

Van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) kregen we onlangs 500 boekjes ¨Wiwi Wit, het leven van een kindertand¨. Erg leuk én nuttig om bijvoorbeeld rond Sinterklaas in de voedselpakketten als extra kado te stoppen.

Lees hier meer en/of bekijk onderstaand filmpje.