Hoe werkt de voedselbank?

Op de website “hoe werkt de voedselbank’ wordt op laagdrempelige wijze uitgelegd wat klanten kunnen verwachten als ze bij een voedselbank langs komen.  We hopen dat deze website drempelverlagend werkt en zo gezondheidsschade en stress bij burgers vermindert. Gemeenten en instanties, iedereen, die contact heeft met laaggeletterden die wellicht in aanmerking komen voor voedselhulp, nodigen wij uit om een kijkje te nemen op Hoe werkt de Voedselbank. Misschien kunt u een link aanbrengen naar Hoewerktdevoedselbank.nl op uw website of ons initiatief verder promoten?

Meertalige webhulp Steffie legt uit hoe de voedselbank werkt. In 4 talen!

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen hen die het ‘t hardste nodig hebben tijdelijk met voedselpakketten. Tal van bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen hierbij. Met geld, met eten, met diensten. In 2018 deelden 11.700 vrijwilligers één of meer keer per week voedsel uit aan ongeveer 140.000 klanten vanuit 170 lokale voedselbanken.

Veel meer mensen komen in aanmerking voor deze vorm van noodhulp. Maar om diverse redenen maken ze hier geen gebruik van. Hierdoor ontstaat vaak gezondheidschade en een nog grotere armoedeval. Leer Zelf Online (LZO) onderzocht samen met Voedselbank Nederland en de voedselbanken van Den Haag, Leiden en Woerden waar dat aan zou kunnen liggen. We hadden naast de nodige deskresearch informele interviews aan de koffietafel met klanten en vrijwilligers. Daarnaast vormden we een focusgroep en een klankbordgroep.

In totaal zijn vijftien klanten of mogelijke klanten van de voedselbank geïnterviewd of in een groep bevraagd. Ook hebben we zes vrijwilligers, twee betaalde krachten, een opbouwwerker, een GGD-functionaris en een buurtregisseur gesproken. Zowel de besloten focusgroep als de klankbordgroep leverde verrassende resultaten op. De mogelijke klanten die wij gesproken hebben, kwamen uiteindelijk allemaal in aanmerking voor hulp. Vandaar dat wij in dit artikel enkel nog spreken van klanten van de voedselbank.

Aandacht voor de voedselbank op het Nederlands Film Festival 2019

Tijdens de 39ste editie van het Nederlands film festival (van vrijdag 27 september t/m zaterdag 5 oktober 2019 in Utrecht) gaat En Route! in première, een korte film van Marit Weerheijm die meedingt in de competitie voor KORT! en later in het jaar op tv te zien zal zijn.

De film gaat over de weg die een vader en zijn twee kinderen afleggen naar de voedselbank.

De film volgt Inay die de hele ochtend in slowmotion gaat bewegen. Ze wilt zorgen dat zij samen met haar broertje en vader te laat komen ‘zodat er alleen nog toetjes over zijn’. Het plan slaagt, ze zijn te laat. Inay staat met haar vader en broertje bij de voedselbank. Ze neemt de grote lading overgebleven toetjes aan, maar ze ziet dat haar vader wanhopig in gesprek is met een van de vrijwilligers. Bij andere klanten van de voedselbank vraagt haar vader ander eten.

De film toont hoe solidariteit nog lang niet is verdwenen in Nederland, en hoe de voedselbank hier als geen ander centraal in staat. 

SCP: bijna miljoen Nederlanders arm, waaronder relatief veel kinderen en 90-plussers

De armoede in Nederland blijft dalen, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het aantal armen is afgenomen van ruim 1,2 miljoen in 2013 naar 939.000 in 2017. Dat betekent dat 5,3 procent van de Nederlandse bevolking arm is. De armoede neemt af doordat de economie groeit en meer mensen werk hebben.

Naar verhouding komt armoede het meest voor onder kinderen, 90-plussers en mensen met een migratie-achtergrond. 272.000 kinderen tot en met 12 jaar leven volgens het SCP  in armoede (8,1 procent), evenals 12.000 ouderen boven de 90 jaar (11 procent). In totaal gaat het om 272.000 kinderen. Van de arme volwassenen heeft bijna de helft een migratie-achtergrond.

Volgens de criteria van het SCP is er een beperkte groep werkende armen. In 2017 waren dit er 220.000. Van alle arme volwassenen heeft een derde werk.

Het is ook mogelijk andere definities van armoede te hanteren, zoals het CBS doet en op 600.000 armen uitkomt. Vorige week nog meldde het CBS dat armen en vooral mensen met hardnekkige schulden steeds minder te besteden hebben. Ook werd bekend dat meer mensen naar de voedselbank gaan. 

Bovenstaande tekst is een samenvatting van een NOS-nieuwsbericht.

Het volledige SCP-rapport is hier te downloaden of op de SCP-website digitaal te lezen.

Voedselbanken en Dirk redden meer voedsel door landelijke samenwerking

Voedselbanken Nederland en Dirk gaan een landelijke samenwerking aan om meer voedsel te redden. Na een testperiode in enkele filialen doneren nu alle filialen van Dirk goed voedsel dat tegen de houdbaarheidsdatum zit aan lokale voedselbanken.

“De bijdrage die Dirk levert, is voor de lokale voedselbanken bijzonder welkom. Zo kunnen we ons groeiende aantal klanten voorzien van eten. Overigens doneert Dirk al sinds enige jaren de substantiële opbrengst van de statiegeldacties in december en januari en komt ook de opbrengst van kledinginzamelingen ten goede aan Voedselbanken Nederland.” aldus Willem van Prooijen, bestuurslid van Voedselbanken Nederland.

“Ik voel me vereerd dat ik namens Dirk deze samenwerking mag aangaan. Dirk wil verantwoorde voeding betaalbaar en toegankelijk maken. Door het doneren van goede producten die tegen de houdbaarheidsdatum zitten, maar nog wel goed zijn, maken we deze producten toegankelijk voor mensen met een klein budget. Zo helpen we de voedselbanken bij het bestrijden van armoede, dringen we tegelijkertijd voedselverspilling terug en krijgen onze producten alsnog een duurzame bestemming!” zegt Marcel Huizing, directeur Dirk.

Foto: In het filiaal in Leidschendam werd de overeenkomst ondertekend in het bijzijn van vertegenwoordigers van beide organisaties, Marcel Huizing en Uwe Saueressig (Dirk van den Broek) en Willem van Prooijen en René Nederpelt (Voedselbanken Nederland).

Klik hier voor het volledige persbericht.

Bidfood en Voedselbanken Nederland redden meer voedsel door landelijke samenwerking

Ede, 12 juli 2019 – Online groothandel Bidfood en Voedselbanken Nederland redden meer voedsel door landelijke samenwerking en Voedselbanken Nederland gaan een nieuwe samenwerking aan. Een aantal vestigingen van Bidfood doneerde al regelmatig voedsel aan lokale voedselbanken. Die samenwerking wordt nu uitgebreid naar alle Bidfood vestigingen. Goede afspraken op landelijk niveau zorgen bovendien voor een betere verspreiding van het voedsel. Zo kunnen meer mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank beschikken over de voedingsmiddelen die Bidfood doneert.

Verspilling en armoede bestrijden
Bidfood heeft ambitieuze doelen opgesteld in een nieuw duurzaamheidsbeleid. “Onze activiteiten zijn erop gericht een groter effect te sorteren”, zegt Peter Terwindt, Partner Manager Sustainability bij Bidfood. “De nieuwe samenwerking met Voedselbanken Nederland stelt ons in staat om nog minder voedsel te verspillen en tegelijk armoede te bestrijden. Het voedsel dat we doneren wordt door vrijwilligers van de voedselbanken lokaal verstrekt aan mensen die tijdelijk niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.” Ondanks een stijgende welvaart groeit het aantal Nederlanders dat afhankelijk is van de voedselbank. “Ik ben onder de indruk van de professionaliteit waarmee Voedselbanken Nederland directe voedselhulp biedt aan mensen in nood”, voegt Terwindt toe.

Goed voedsel niet weggooien
Voor de groothandel blijft het ondanks een strakke planning een uitdaging om precies de juiste volumes in te kopen. Een groot deel van de klanten – met name in het cateringsegment – eist bovendien producten met een ruime THT-datum. Zo komt het nog steeds voor dat goede voedingsproducten door de groothandel niet meer verkocht kunnen worden. Dankzij de samenwerking met Voedselbanken Nederland hoeft Bidfood dit eten niet weg te gooien. Alle producten uit verschillende temperatuurzones worden afgenomen door de voedselbanken.

Foto: Een gezonde aftrap: om de start van de landelijke samenwerking met Voedselbanken Nederland te vieren doneert Bidfood samen met AGF leverancier Van Gelder 1.000 fruitboxen aan de klanten van de Voedselbank. De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend in het bijzijn van beide directies. V.l.n.r.: René Nederpelt en Willem van Prooijen (Voedselbanken Nederland) en Dick Slootweg en Peter Terwindt (Bidfood).

Lees over CO2, paus Franciscus en Kinderpostzegels in de nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief Voedselbank Vitamine dit maal aandacht voor onder andere:

  • voedselbanken en CO2-uitstoot;
  • paus Franciscus bedankt voedselbanken voor hun werk;
  • aandacht voor de voedselbanken in een Volkskrant-artikel;
  • samenwerkingen met Kinderpostzegels Nederland en met Too Good To Go;
  • acties van HEMA, Etos, Emté en Donald Duck.

Download hier de volledige nieuwsbrief.

Minder voedselverspilling in klimaat akkoord. Daar helpen de voedselbanken al jaren aan mee.

Het klimaatakkoord heeft, letterlijk, heel wat voeten in de aarde. Bijgevoegd plaatje geeft een mooi overzicht van de plannen in de landbouw. En wat mooi om te zien dat de voedselbanken hier al jaren een flinke bijdrage in leveren, samen met de supermarkten en allerlei andere leveranciers die ons bevoorraden. Het past in onze doelstellingen:

Speciale Donald Duck editie voor voedselbanken

Ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag presenteert het Rijksmuseum samen met Donald Duck Weekblad een speciale Donald Duck Kunstcollectie.

Door het Henry M. Holterman Fonds/Rijksmuseum Fonds worden er 16.000 exemplaren van de Zwembandt van Rijn Special verdeeld over Voedselbanken in heel Nederland. We bedanken beide fondsen daar hartelijk voor! (Zelf kun je deze speciale Donald Duck editie hier bestellen.)