Klant worden

Helaas zijn er in Nederland steeds meer mensen die moeite hebben om rond te komen. De vraag naar voedselpakketten is groot. En wij zijn voor het maken van de pakketten afhankelijk zijn van wat anderen bij ons aanleveren. Daarom kunnen we alleen die mensen helpen die het ‘t hardste nodig hebben.

We hanteren zogenaamde leefgeldcriteria. Deze stellen we elk jaar opnieuw vast gebaseerd op de inschatting van de hoeveelheid voedsel die we verwachten. We proberen elke week zoveel mogelijk gezond voedsel te verstrekken en een pakket te maken met 25 producten.

Check of u in aanmerking komt voor voedselhulp