Klant worden

De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Voedselbanken hanteren zogenaamde leefgeldcriteria. Deze worden elk jaar opnieuw vastgesteld door de voedselbanken. Ze zijn gebaseerd op de inschatting die we maken over de te verwachten hoeveelheid voedsel. We proberen elke week zoveel mogelijk gezond voedsel te verstrekken en een pakket te voorzien van 25 producten.
We zijn echter afhankelijk van wat we krijgen. Daarom zal een voedselpakket per week en per voedselbank verschillen qua samenstelling en aantal producten. Voedselpakketten zijn gratis voor onze klanten.