Machtiging afgeven

Wil je een machtiging afgeven en structureel één of meer gezinnen helpen? Dat kan online, op deze pagina, of via een machtingsformulier. Klik hier voor het machtingsformulier.  Je kunt kiezen voor periodiek of  éénmalig afschrijven van een bedrag van jouw bankrekening.

Machtiging tot periodieke betaling

Frequentie

EénmaligMaandelijksJaarlijks

Bedrag

€ 10,=€ 20,=€ 30,=€ 40,=€ 50,=Anders

Gegevens

VrouwManBetaling via mijn bankrekening

Afronding

Om de donatie succesvol af te ronden vragen wij jou twee vinkjes te zetten:

De donatie wordt rond de 25e van de maand afgeschreven.

Donatie stopzetten

Een opzegging ontvangen we bij voorkeur per e-mail met uw naam en adresgegevens, donateurnummer, bankrekeningnummer naar donateurs@voedselbankennederland.nl.
Als u niet beschikt over internet kan een brief worden gestuurd met uw naam en adresgegevens, donateurnummer, bankrekeningnummer naar Voedselbanken Nederland / t.a.v. Donateursadministratie, Meidoornkade 19, 3992 AG Houten.