Wanneer de verhouding van je inkomsten en uitgaven zo is dat je niet meer in je levensonderhoud kunt voorzien, dan heb je wellicht recht op een voedselpakket. Kijk voor meer informatie over de precieze criteria hier.

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *